Posted on

Regulament Giveaway Flick – Ohvăz

flick ohvaz e1586260039909

1.Organizator

Organizatorul concursului este persoană juridică OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE  SRL, CUI : 39582214, cu sediul social în București, Sector 3, Bdul.Decebal, nr.12, camera 1, bl.57, sc.1, et.5, ap.15, înregistrată la Registrul Comerțului București , sub numărul J40/9609/2018, cod fiscal 39582214, (denumit în cele ce urmează “Organizatorul”). Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru participanți.

2. Durata concursului

Concursul începe la data de 07.04.2020 ora 15:00 și se încheie la data de 09.04.2020, ora 15:00.

3. Locul de desfășurare al concursului și condițiile de participare

Concursul se desfășoară exclusiv pe pagina de Instagram www.instagram.com/flick_domnulrima

Are drept de participare orice vizitator care îndeplinește toate condițiile de mai jos:

– respectă mecanismul concursului (punctul 5)

– este cetățean român sau rezident pe teritoriul Romaniei la data înscrierii în concurs și are minim 18 ani împliniți la data participarii, indiferent de sex, naționalitate sau religie;
– în cazul în care câștigătorul nu se află pe teritoriul României, caștigătorul trebuie să furnizeze o adresa locală, din țară, produsele neputând fi livrate în afara granițelor țării;

– este de acord cu publicarea numelui lui, în cazul în care este câstigător pe site-ul www.ohvaz.ro, pe pagina de Facebook/Instagram Ohvaz și pe www.instagram.com/flick_domnulrima/;

– confirmă că a citit și a înțeles prezentul Regulament și că este de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta.

Se vor valida numai înscrierile utilizatorilor care respectă toate condițiile de participare la concurs. Nu au drept de participare angajații Organizatorului, colaboratorii care contribuie la realizarea acestui concurs, precum și rudele pana la grad IV ale acestora și afinii.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare

Dreptul de participare va fi anulat automat în condițiile în care Organizatorul constată tentative de fraudare a concursului.

4. Regulamentul concursului

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării concursului, orice modificare a acestuia intrând în vigoare prin publicarea pe această pagina, care găzduiește în mod oficial regulamentul concursului. În cazul modificării acestui Regulament, Organizatorul poate înștiința participantii prin e-mail, însa nu este obligat să o facă.

5. Mecanismul concursului

În data de 07.03.2020 ora 15:00, va fi postat concursul pe contul de Instagram al lui Flick Domnul Rima. În concurs intră toți utilizatorii ce respectă condițiile prezentate în postare, până Joi, 09.03.2020, ora 15:00.

Condiții:

✅ trebuie să dai follow profilului Ohvaz_ro pe Instagram

✅ trebuie să lasi un comentariu aferent postării cu un cuvânt care să rimeze cu cuvântul “sanatos” (un singur cuvant, nu mai multe, nu poezii)

6. Desemnarea și anunțarea câștigătorilor

Câștigătorul este anunțat în data de 09.03.2020 la ora 20:00, în cadrul live-ului lui Flick și vor fi desemnați prin intermediul tragerii la sorți cu ajutorul getcombot.com. De asemenea, numele acestora vor fi afișate și pe paginile de facebook si instagram Flick și Ohvaz.

Câștigatorul va fi contactat de către Ohvaz prin intermediul paginii de Instagram. Dacă aceștia nu iși revendică premiul în termen de 3 zile lucrătoare (72 ore) de la anunțarea lui, va fi contactată rezerva numarul 1. Câștigătorii vor semna un proces-verbal de predare-primire a premiului. Acesta trebuie sa prezinte o copie dupa un act de identitate valabil.

7. Premiile oferite

– un telefon iHunt Alien X Lite Pro

-produse Ohvăz la alegere în valoare de 500 lei

8. Substituirea premiului

Câștigătorul premiilor nu poate solicita contravaloarea acestora, alte obiecte care au o valoare echivalentă cu valoarea premiului, și nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor premiului.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Fiecare participant declară că este de acord ca datele sale cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea desfășurării concursului. Toate formularele participante la concurs devin proprietatea Organizatorului, care se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților sau câștigătorului la prezentul concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.

Tuturor abonaților participanți la concurs le sunt garantate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

10. Responsabilitatea Organizatorului

Organizatorul nu are nici o răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de proprietatea premiului după acordarea acestora. Organizatorul nu este răspunzător pentru calitatea premiului și nu acorda alt termen de garanție, de utilizare sau funcționare pentru premiul acordat în cadrul concursului decât cele acordate de importatorul premiului.

Organizatorul va acorda premiul conform prezentului Regulament, acesta neavând obligația de a purta corespondenta privitoare la solicitările necâștigătoare.

Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislației aplicabile. Înscrierea în acest concurs înseamnă pentru participanți aderarea necondiționată și irevocabilă la termenii acestuia.

11. Încetarea concursului

Organizatorul stabilește perioada de desfășurare a acestui concurs.

Prezentul concurs poate înceta de asemenea în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul concurs.

12. Taxe și impozite aferente

Organizatorul nu este răspunzator de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

13. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabila. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare, instanțelor competente române.

*Concursul nu este în nici un fel finanțat, sponsorizat sau menținut de către Instagram.

"Ne-am refacut site-ul. Daca aveti probleme tehnice, rog sa ne contactati"
Mergi către coș